AxiaFrakt, den optimale løsningen for organisering og administrasjon av utsendelser. Ved å velge AxiaFrakt, får du tilgang til en applikasjon utviklet av et team med spisskompetanse på transport og logistikk.

Som bruker får du forenklede forsendelsesrutiner, bedre kontroll på sendt gods, redusert tidsbruk på utskrift av fraktbrev, transportetiketter, godslister og kvitteringslister, samt overføring av EDI og sporing av gods. I AxiaFrakt vil du i tillegg få tilgang til online prisberegning og track & trace.

EDI – Mindre tasting

EDI betyr elektronisk kommunikasjon mellom forskjellige systemer. Det gjør at dine ordre sendes direkte til transportøren, uten at de må tastes inn på nytt.

Online prisberegning

Prisene hentes direkte fra transportørens eget system. Det gjør at prisen alltid vil være oppdatert ihht. din avtale, og transportørens gjeldende priser. Priser beregnes etter tilgjengelige data, og avvik kan forekomme. AxiaFrakt tar ikke ansvar for evt. feil i prisberegning.

Full kontroll med sporing

Vis kundene dine at du har kontroll. Track & Trace lar både deg og mottaker spore sendingene etter at de er sendt.

Over 30 års erfaring med programvare for transportsektoren

Axia har levert tjenester til transportsektoren siden 80-tallet. På 90-tallet utviklet vi, i samarbeid med det som da het Nor-Cargo, systemet NC-Frakt. Det var en løsning som enkelt kunne tas i bruk ute hos den enkelte kunde. I 2007 tok Axia over løsningen, og utviklet et helt nytt program, basert på moderne løsninger og lang erfaring.

AxiaFrakt framstår i dag som et av de mest moderne fraktprogram på markedet, med støtte for en lang rekke transportører.