Jeeves

Axia har lang erfaring med å levere konsulenttjenester til brukere av forretningssystemer.
Vi har inngått en partneravtale med Jeeves AS for det norske markedet.

Våre konsulenttjenester inkluderer

  • Rådgivning
  • Kvalitetssikring
  • Prosjektledelse
  • Prosessdesign
  • Parametersetting
  • Tilpasninger / Integrasjoner
  • Opplæring

Axia har erfaring fra store og komplekse prosjekter i internasjonale organisasjoner f.eks Helly Hansen, Optimera Gruppen og Lantmännen.
Vårt fokus er problemløsning – basert på best-practise og erfaring fra tidligere prosjekter. Hos oss er det samme konsulent som deltar i overordnede, strategiske diskusjoner – og som sørger for å implementere løsningen i organisasjonen.

Vår styrke er at vi som leverandør av tjenester arbeider tett sammen med våre kunder for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene – basert på gjensidig tillit.