Hva er en ASP-løsning?

ASP – Application Service Provider – kan enkelt forklares som «hele kontoret gjennom en plugg i veggen». Skjerm og tastatur befinner seg på kundens side og på ASP –leverandørens side finner man maskinvare, lagringskapasitet, programvare og en høy driftsstabilitet.

ASP løsninger

Vi hos Axia har høy kompetanse på teknologien og ulike programvarer. Dette sikrer at du som kunde får optimal drift og oppetid. Vi løser de kompliserte oppgavene og arbeider gjerne med it-løsninger som ikke er standardiserte.

Ved hjelp av ASP driftsløsninger fra Axia kan miljøer driftes enten plassert lokalt hos kunden eller på Axias felles plattform. ASP løsninger drifter applikasjoner på forskjellige maskinplattformer, og kan tilby gode løsninger for sikker og fleksibel tilgang.
Løsningen vil sørge for at medarbeiderne alltid har tilgang til datasystemet. Axia gir sine kunder rask og personlig oppfølging, og en effektiv hjelpedesk hvis problemer skulle oppstå.