Axia Applications

Vi er et fagmiljø bestående av erfarne rådgivere innenfor
implementering og utnyttelse av ERP-løsninger. Vi er uavhengig av løsningsleverandør og arbeider på tvers av flere av markedets mest utbredte ERP-løsninger.

Vi har spesialisert oss på å analysere bruken av ERP-løsninger med henblikk på å ta ut gevinster i organisasjonen, og vi klarer dette ved at vi har kompetanse både på kundens fagområder, på endringsledelse og på selve ERP-løsningen – kombinert med lang erfaring i styring og kvalitetssikring av prosjekter.

Våre konsulenter arbeider gjerne som aktive rådgivere i prosjektene, aktive på den måten at vi ikke bare analyserer og gir råd – men også tar ansvaret for å implementere disse i løsningen og organisasjonen.

Prosjektledelse og Kvalitetssikring

Våre prosjektledere har lang erfaring fra å styre både store og små prosjekter, også i internasjonale miljøer. Basert på denne erfaringen blir vi også engasjert på ”kundesiden” i større prosjekter, for å styrke kundens prosjektorganisasjon eller som rådgiver til ledelsen.

Jeeves

Axia selger og implementerer Jeeves i det norske markedet og har en partneravtale med Jeeves AS.

Jeeves er designet for bedrifter i endring og vekst. Arkitekturen er tilrettelagt slik at du bestemmer over datasystemet og ikke motsatt. Dette har ført til at Jeeves er den ERP-løsningen på markedet med lavest levetidskost (TCO).
Les mer

Business Intelligence (BI) og Datavarehus løsninger

Mange bedrifter ønsker en dynamisk rapportering som går ut over de mulighetene som ligger i bedriftens ERP-system, eller de ønsker å rapportere data på tvers av flere systemer. I slike tilfelle kan man bygge et Datavarehus som henter data fra bedriftens ordinære systemer og legger de klare for både summarisk og detaljert rapportering.
Les mer