Axia Applications er et av Norges mest kompetente leverandøruavhengige miljøer innenfor kombinasjonen av forretningsrådgivning og ERP-løsninger (forretningsløsninger).

Vi har spesialisert oss på å være rådgivere på kundesiden i forbindelse med valg og innføring av nye eller optimalisering av eksisterende ERP-løsninger i bedriften. Vi kan også gi uavhengige råd i forhold til oppgradering og komplettering av eksisterende løsning opp mot innføring av en ny forretningsløsning i bedriften.

Våre senior rådgivere har alle mer enn 20 års erfaring fra innføring av forretningsløsninger, både fra kunde- og leverandørsiden.

Vi har utarbeidet våre egne erfaringsbaserte verktøy og maler som vi benytter i våre oppdrag. Verktøyene har en praktisk og hands-on tilnærming – noe vi mener er særdeles viktig i denne type prosjekter. Gjennom egen kompetanse eller via samarbeidspartnere har vi også detaljert kunnskap om de fleste ERP-løsningene på det nordiske markedet. Dette gjør oss i stand til å ta ansvaret for hele prosessen fra analyse av dagens situasjon til ferdig implementerte endringer i virksomheten.

Kompetanseområder:

Valg og innføring av ny forretningsløsning
Innføring av ny forretningsløsning er noe man som toppleder gjør få ganger i løpet av en karriere. Samtidig er denne type prosjekt noe av det vanskeligste og mest risikable man kan begi seg ut på som leder – det fremgår av pressen nesten daglig. Vi i Axia har arbeidet med denne type prosjekter i hele vår karriere, så vi har en unik erfaring fra prosessen – og vi vet hvor fallgruvene er.
Vi kan bidra på følgende områder:

 • Prosessanalyse og forberedelse
 • Gjennomføre økonomisk analyse av grunnlag for innføringsprosjekt
 • Utarbeide anbudsdokument
 • Finne mulige leverandører
 • Gjennomføre og kvalitetssikre anbudsprosess
 • Avtaleforhandlinger
 • Rådgivning og kvalitetssikring gjennom innføringsprosessen

Analysere pågående innføringsprosess og gi råd om endringer og forbedringer som må gjøres for å sikre et vellykket prosjekt.
Det skjer dessverre ikke sjelden at man opplever at innføringsprosjekter for nye forretningsløsninger kommer ut av kontroll. Vår erfaring er at når dette skjer er det gjerne en sammensatt årsak som ligger til grunn for problemene. Vi har de verktøy og den erfaringsbakgrunn som må til for å analysere prosjektene og gi råd om hvordan løse opp i situasjonen.

Faglig støtte til bedriftens ledelse gjennom innføringsprosessen
Når man innfører en ny forretningsløsning er man ofte nødt til å «strekke» organisasjonen i forhold til å både få tid til prosjektet og den daglige driften. Vi mener at det aldri er riktig å «source» ut bedriftens eget bidrag til innføringsprosessen til eksterne. Det kan imidlertid ofte være lønnsomt å få råd og hjelp til å gjøre egne ansatte gode i prosessen og samtidig avlaste dem noe. Vi kan bidra på følgende sentrale områder:

 • Økonomi / finans
 • Logistikk
 • Produksjonsstyring
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring

Generell bistand
Vi arbeider i grenselandet mellom forretningsprosesser og informasjonsteknologi og vår erfaring og kompetanse kan benyttes om man ønsker en diskusjonspartner både på strategisk og operativt nivå.

Noen av våre kunder

Axess Logistics, Nasta AS, Aker Biomarine ASA, Medistim ASA, Protan AS, Europris AS, Optimera AS, Tools, Lantmännen AB, Helly Hansen AS, Eker Group AS, Jøtul AS