Axia transportstyringssystem (TMS)

Axia transportstyringssystem for optimalisering dekker de administrative funksjonene for større transportører/transportsystemer for sjø og land. Systemet inneholder løsninger for oppdragsbehandling, fraktdokumenter, kundeavtaler, turbehandling, ruteplanlegging, fakturering, avregning av alle berørte parter, bilkommunikasjon og så videre.

Axia transportstyringssystem er utviklet på to plattformer, IBM iSeries og en internettbasert versjon basert på .net og Oracle. Axia TMS understøtter forretningsprosessene i dag og i fremtiden og fokuserer på bedre oversikt og kontroll knyttet opp til de ulike nivåer i bedriftens verdikjede.

I mer enn 20 år har Axia utviklet systemer for transportbransjen.

Noen av mulighetene

Transport via bil

Transport via båt

Innenriks og grenseoverskridende

Fraktdokumenter og etiketter

Tolldokumenter

Elektronisk mottak av oppdrag

Prisberegning basert på bruttotariffer og avtaler

Trafikkstyring og lasteplanlegging

Scanning i alle ledd – kolli eller sending

Online mot transportstyringssystem

Elektroniske kvitteringer

Full kolli og sendingshistorikk

 • Henteordresystem
 • Kartløsning med oversikt over biler og oppdrag
 • Automatisert eller manuell fakturering
 • Automatiserte korreksjoner av faktura og avregning
 • Automatisert og fleksibelt Prisingssystem, basert på bruttotariffer og kundeavtaler
 • Automatisert og fleksibelt Gebyrsystem, basert på bruttotariffer og kundeavtaler
 • Kundeavtale system med utskrift av avtaledokumenter
 • Automatisert og fleksibelt Avregningssystem, basert på standard tariffer eller spesialavtaler
 • Avansert fraktkalkulator integrert med kundeavtale systemet.
 • Kontroll rutiner
 • Euro palle system
 • Avvikshåndtering: Avvik/Skade/Manko
 • Fraktkalkulator Air & Seafreight.
 • Adviseringsløsning for gods til privatkunder
Avregning av
 • Henteordrer
 • Transportør linjetrafikk
 • Transportør innhenting
 • Transportør distribusjon
 • Ekspeditør
 • Agenter
 • Rederi
 • Fakturering elektronisk og/eller papir
Automatisk bokføring av
 • Fakturering
 • Alle avregningsrutiner
 • Detaljnivå brukerbestemt
 • Avvikshåndtering
Økt inntjening
 • Øke leveringspresisjon gjennom bedre kontroll
 • Muliggjøre personlig service gjennom bedre oversikt
 • Muliggjøre større bredde av tjenestetilbud
 • Øke kundetilfredshet og kundelojalitet
Reduserte kostnader
 • Forenkle og automatisere kompliserte og manuelle arbeidsprosesser
 • Øke effektivitet ved å benytte selvbetjening via portaler
 • Forenkle integrasjon mot partnere

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.