Kostnadseffektiv drift

Ved å legge driften av kundens it-løsning til Axias driftsenter, vil man kunne få gevinster i forhold til tidsforbruk og kvalitet på driften. Det er implementert forskjellige overvåkingsprosesser og applikasjoner på en slik sentral plattform, som vil bli ekstra kostbart å gjøre for den enkelte. I tillegg vil mang flere konsulenter være med på overvåking og pleie av en sentral plattform.

Vedlikehold og oppgraderinger

Axias maskinplattform holdes kontinuerlig vedlike av et team erfarne driftskonsulenter. Dette teamet arbeder tett med utviklere, leverandører og kunder for å holde alle deler av løsningen optimal.

Helpdesk

Axia har en lokal helpdeskfunksjon som er bemannet med høyt kvalifiserte medarbeidere. Du får et raskt svar, og en samtalepartner som kjenner til kundens situasjon og it-miljø.

Garantert oppetid

Når Axia etablerer en kundes løsning på sin plattform, vil Axia kunne gi kunden en garanti for en viss oppetid. Dette avtales med den enkelte kunde.

Kapasitet og responstidsavtaler

Det er fullt mulig for en kunde å ha individuelle krav til driften av sin it-løsning på Axias felles driftsplattform.

Statusrapporter og statistikk

For at Axias kunder skal kunne utvikle sin egen it-løsning, og kunne ha en oversikt over situasjonen på egen it-situasjon, så er det viktig å kunne få ut statusrapporter og statistikk.

Bruker administrasjon

I en bedrift med et antall ansatte, er det en del arbeide med brukere, e-post kontoer, sikkerhet, passord, lagring osv. Alt slikt arbeide skal utføres av noen, og det skal være korrekt i forhold til lover og regler i tillegg til bedriftens egne rutiner.

Fleksibel tilgang

Mange er bekymret for tilgangen man får til sin egen it-løsning når den er plassert utenfor eget hus. Axia har etablert et høyt servicenivå for å sørge for at Axias kunder skal få ha samme tilgang og fleksibilitet som de ville hatt om it-løsningen var driftet av interne krefter.