Axia Lagersystem (Warehouse Management System)

Lagerets verktøy for å kunne produsere smidig, riktig og effektivt
Axia WMS ivaretar alle forhold som er satt av plukkerutiner og regelsett slik at lageroperatøren automatisk ivaretar alle besluttede krav og rutiner ved vareplassering, ordreplukk og transporthåndtering

Axia Lagersystem er et kraftig lagerstyringsprogram som heletiden utvikles for å ivareta løpende behov og endringer. Systemet inneholder løsninger for alle transaksjoner i vareflyten fra varemottak, vareplassering, ordrebehandling, vareplukk og transportplanlegging og organisering.

Skalerbarhet

Axia WMS har funksjonalitet for å håndtere tørrlager, kjølelager og fryselager og har full støtte for 3. parts logistikk og håndterer flere vareeiere på samme lager.
Systemet er svært skalerbart og kan derfor tilpasses din bedrifts størrelse og behov.WMS

Løsningen benyttes av bedrifter med forskjellige størrelser, alt fra 2 ansatte til 250 operatører på lagret.

Axia tilbyr også løsninger for å drifte lagerstyringssystemet på kundens plattform eller hos Axias ASP plattform.

Axia lagerstyringssystem bidrar til

Rask og effektiv varehåndtering

Sikkerhet for korrekt plukk

Full kontroll og oversikt over varebeholdning

Utsending av ordre med valgt transportør

Rapporter og analyser

Bedret styring og flyt i produksjon

Funksjonalitet – Axia lagerstyringssystem

  • Overføring av sendingsdata til valgt transportør
  • Avregning av kunder med automatisk prisberegning
  • Lagertelling

 

  • EDI integrasjon
  • Alle kjente plukkesystem (FI-FO, FEFO)
  • Flere klienter/kunder

 

  • Flere lagersteder
  • Kolli, sending og pallehåndtering
  • Rapporter med valgfri eksportmuligheter

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.