Business Intelligence (BI) og Datavarehus løsninger

Mange bedrifter ønsker en dynamisk rapportering som går ut over de mulighetene som ligger i bedriftens ERP-system, eller de ønsker å rapportere data på tvers av flere systemer. I slike tilfelle kan man bygge et Datavarehus som henter data fra bedriftens ordinære systemer og legger de klare for både summarisk og detaljert rapportering.

Man kan så legge et presentasjonslag på toppen av Datavarehuset for å forenkle gjenfinning av data samt lage rapporter og grafiske fremstillinger for å forenkle presentasjon av styringsinformasjon. Det er også fullt mulig å ”dykke” fra øverste nivå ned til minste detalj – for eksempel et enkelt bilag eller kontering.

Axia satser på The Diver Solution fra Dimentional Insight

Vi har gjort mange prosjekter basert på verktøyet The Diver Solution som både gir et effektivt Datavarehus og et godt presentasjonsverktøy. I tillegg har The Diver Solution en meget lav brukerterskel – noe langt fra alle BI-løsninger har. Dette innebærer at etter et initialt prosjekt kan kunden selv gjøre endringer i løsningen uten bruk av eksterne konsulenter. Se www.infotool.no for mer informasjon om The Diver Solution.

Våre konsulenttjenester inkluderer
  • Prosjektledelse
  • Rådgivning
  • Design av datamodeller (kuber)
  • Datauttrekk
  • Design av presentasjonsløsninger
  • Opplæring

Vi har laget avanserte løsninger for bl.a. Gresvig, Jøtul, NOAH og Bring Cargo. Hos oss er det samme konsulent som deltar i overordnede, strategiske diskusjoner – og som sørger for å implementere løsningen i organisasjonen.