Funksjoner som dekkes

Funksjoner som dekkes av Axia transportstyringssystem er blant annet

 • Bil transport
 • Båt transport
 • Innenriks trafikker
 • Grenseoverskridende trafikk
 • Dokumenter
 • Kollietiketter
 • Frakt dokumenter for innland og utlandstransport
 • Tolldokumenter
 • Elektronisk mottak av oppdrag
 • Automatisk prisberegning basert på bruttotariffer og kundeavtaler
 • Trafikkstyring / lasteplanlegging ut fra definerte eller valgfrie ruter
 • Skanning i alle ledd på kolli eller sendingsnivå
 • PDA online mot transportstyringssystem
 • Elektronisk kvittering av sendinger
 • Full kolli og sendingshistorikk / Track & Trace
 • Automatisk avregning basert på standard tariffer eller spesialavtaler
 • Henteordresystem
 • Kartløsning med oversikt over biler og oppdrag
 • Automatisert eller manuell fakturering
 • Automatiserte korreksjoner av faktura og avregning
 • Automatisert og fleksibelt Prisingssystem, basert på bruttotariffer og kundeavtaler
 • Automatisert og fleksibelt Gebyrsystem, basert på bruttotariffer og kundeavtaler
 • Kundeavtale system med utskrift av avtaledokumenter
 • Automatisert og fleksibelt Avregningssystem, basert på standard tariffer eller spesialavtaler
 • Avansert fraktkalkulator integrert med kundeavtale systemet.
 • Kontroll rutiner
 • Euro palle system
 • Avvikshåndtering: Avvik/Skade/Manko
 • Fraktkalkulator Air & Seafreight.
 • Adviseringsløsning for gods til privatkunder
 • Rapporteringsverktøy
Avregning av
 • Transportør linjetrafikk
 • Transportør innhenting
 • Transportør distribusjon
 • Ekspeditør
 • Agenter
 • Rederi
 • Fakturering elektronisk og/eller papir
 • Henteordrer
Automatisk bokføring av
 • Fakturering
 • Alle avregningsrutiner
 • Detaljnivå brukerbestemt

+ EGET KONTAKTSKJEMA FOR TMS