Leverandører til Statoil

Prosjekt OTIF (On-Time In-Full ) måler hvor ofte kunden får hva de ønsker til den tiden de ønsker det. Bring har nå utarbeidet løsning for Statoil slik at kunder som benytter Bring som transportør kan rapportere PO (Purchase Order) direkte via AxiaFrakt.

Axia har implementert denne løsningen for flere leverandører som benytter AxiaFrakt som sin TA løsning (transportadministrative løsninger) med et svært vellykket resultat. Løsningen er gjort tilgjengelig for alle kunder som benytter AxiaFrakt og har leveranser til Statoil. Det kreves ingen tilleggsmoduler eller ytterligere installasjon.

Har du spørsmål om OTIF eller det er behov for hjelp til å komme i gang med løsningen kan du kontakte AxiaFrakt support eller din Bring kontakt.