Gjør informasjonen tilgjengelig med en BI-løsning

Axia Applications har gjennomført en rekke prosjekter der vi har implementert komplette BI-løsninger for våre kunder. Kostnaden for et slikt prosjekt er avhengig av ambisjonsnivået samt hvor mye ressurser og engasjement bedriften selv legger i prosjektet, men vår erfaring er at mange ledere har blitt positivt overrasket over hvor rimelig en slik løsning ble.

Økonimidirektør Karl Trygve Madsen har implementert DI Diver i flere bedrifter hvor han har hatt ansvar fra økonomifunksjonen og sier dette om løsningen.

Jeg har benyttet DI Diver i flere sammenhenger gjennom mange år – til salgsrapportering, bidragsanalyser, kalkylekontroll, lagerkontroll mv, med datafangst fra forskjellige systemer.

Vi opplever dette som et verktøy som er svært fleksibelt i bruk. Samtidig har det lav brukerterskel og er daerfor enkelt å introdusere og implementere i organisasjonen. Forholdet mellom kost og nytte er også gunstig da man enkelt kan bygge nye rapporter uten mye konsulenthjelp.

Til å hjelpe meg med dette har jeg benyttet Axia Applications. Deres datatekniske kompetanse er svært høy, men jeg legger særlig vekt på at kompetansen også er stor på å sette seg inn i brukerens behov. Tiden fra avtale til løsningen var oppe å kjører er imponerende kort, noe som også gir rask effekt og aksept i organisasjonen.

Bedrifter sliter ofte med å få riktige styringsdata ut av sine forskjellige IT-løsninger samt å få disse presentert på en enkel og lettfattelig måte for ledelse og ansatte. Tidligere måtte man gjennomføre tids- og kostnadskrevende prosjekter for å løse denne utfordringen, men moderne datavarehus/Business Intelligence løsninger gjør at dette ikke lenger er tilfelle.

Axia leverer ikke selv programvaren, men arbeider med det vi selv mener er de mest kostnadseffektive løsningene på markedet. Kontakt oss gjerne for å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å bedre informasjonstilgjengeligheten.