Tredjepartslogistikk

Tredjepartslogistikk – 3PL – når du sender på vegne av andre.

Når du sender på vegne av andre, kalles dette tredjepartslogistikk. Fordelen er at man hopper over et håndteringsledd og får varene raskere og billigere frem til mottakeren.

Siden AxiaFrakt bygger på sentrale databaser, og man kan registrere et ubegrenset antall avsendere, gir dette alle muligheter for å sende ut på vegne av flere. Sluttbruker vil oppleve at han får levert varene fra den forhandler han kjøpte varen av, og forhandleren kan selv ha full kontroll på vareflyten selv om han ikke håndterer denne selv.