AXIA lagerstyring SMB VERSJON

Axia WMS er en lagerstyringsløsning for større bedrifter og bedrifter som leverer 3. og 4. parts logistikk og applikasjonen benyttes av mange aktører i Norge, Sverige og England. Løsningen har svært avanserte funksjoner for alle typer produksjon og kommuniserer med mange typer automat lågere og lagerautomater. Løsningen kommuniserer med de fleste anerkjente ERP løsninger med alternative metoder for integrering.

Axia WMS SMB versjon er en tilpasset lagerstyringsløsning for små og mellomstore bedrifter som har behov for hjelp til å forenkle og rasjonalisere sin lagerproduksjon.  Axia WMS ivaretar alle nødvendige funksjoner på lagret fra varemottak, vareplassering, ordreplukk, utskrift transportetiketter og overføring til transportører.

Også for 3. parts operatører vil løsningen være attraktiv. Axia WMS SMB håndterer filutveksling til/fra vareeiere, WEB oppkobling som gir vareeieren tilgang til å følge produksjonen og spore sendingen hos transportører.  Utover dette har løsningen en avansert prismodul  hvor priser for lagring og tjenester automatisk beregnes.

AXIA WMS SMB kan leveres til en fast månedlig brukerpris inkludert drift av applikasjonen i vårt ASP miljø, noe som gjør at bedriften slipper egen server og kostnader med drift av denne.  Axia WMS vil med drift i ASP miljø være tilgjengelig fra «hvor som helst»

Ta kontakt med oss om det er behov for ytterligere informasjon omkring vår lagerstyringsløsninger.