Driftsmeldinger: Det er for tiden ingen kjente problemer med våre tjenester.

Ved ASP drift kan vi gjøre:

  • Kostnadseffektiv drift

Ved å legge driften av kundens it-løsning til Axias driftsenter, vil man kunne få gevinster i forhold til tidsforbruk og kvalitet på driften. Det er implementert forskjellige overvåkingsprosesser og applikasjoner på en slik sentral plattform, som vil bli ekstra kostbart å gjøre for den enkelte. I tillegg vil mang flere konsulenter være med på overvåking og pleie av en sentral plattform.

  • Vedlikehold og oppgraderinger

Axias maskinplattform holdes kontinuerlig vedlike av et team erfarne driftskonsulenter. Dette teamet arbeder tett med utviklere, leverandører og kunder for å holde alle deler av løsningen optimal.

  • Helpdesk

Axia har en lokal helpdeskfunksjon som er bemannet med høyt kvalifiserte medarbeidere. Du får et raskt svar, og en samtalepartner som kjenner til kundens situasjon og it-miljø.

  • Garantert oppetid
Når Axia etablerer en kundes løsning på sin plattform, vil Axia kunne gi kunden en garanti for en viss oppetid. Dette avtales med den enkelte kunde.
  • Kapasitet og responstidsavtaler

Det er fullt mulig for en kunde å ha individuelle krav til driften av sin it-løsning på Axias felles driftsplattform.

  • Statusrapporter og statistikk

For at Axias kunder skal kunne utvikle sin egen it-løsning, og kunne ha en oversikt over situasjonen på egen it-situasjon, så er det viktig å kunne få ut statusrapporter og statistikk.

  • Bruker administrasjon

I en bedrift med et antall ansatte, er det en del arbeide med brukere, e-post kontoer, sikkerhet, passord, lagring osv. Alt slikt arbeide skal utføres av noen, og det skal være korrekt i forhold til lover og regler i tillegg til bedriftens egne rutiner.

  • Fleksibel tilgang

Mange er bekymret for tilgangen man får til sin egen it-løsning når den er plassert utenfor eget hus. Axia har etablert et høyt servicenivå for å sørge for at Axias kunder skal få ha samme tilgang og fleksibilitet som de ville hatt om it-løsningen var driftet av interne krefter.