Onsdag 27.februar 2019 gikk Stig Snellingen over i pensjonistenes rekker. Etter 22 år i Axia vil all din kompetanse innenfor transport og logistikk bli dypt savnet både blant oss og ikke minst alle WMS kundene du har pleiet opp gjennom årene. Blomster overrekkes av vår direktør Jan Kristian Fjærestad (til høyre på bildet)

Vi ønsker deg lykke til som pensjonist!

Meny