Driftsmeldinger: Det er for tiden ingen kjente problemer med våre tjenester.

Funksjoner som dekkes

Funksjoner som dekkes av Axia transportstyringssystem er bl. a:

 • Bil transport
 • Båt transport
 • Innenriks trafikker
 • Grenseoverskridende trafikk
 • Dokumenter
 • Kollietiketter
 • Frakt dokumenter for innland og utlandstransport
 • Tolldokumenter
 • Elektronisk mottak av oppdrag
 • Automatisk prisberegning basert på bruttotariffer og kundeavtaler
 • Trafikkstyring / lasteplanlegging ut fra definerte eller valgfrie ruter
 • Skanning i alle ledd på kolli eller sendingsnivå
 • PDA online mot transportstyringssystem
 • Elektronisk kvittering av sendinger
 • Full kolli og sendingshistorikk / Track & Trace
 • Automatisk avregning basert på standard tariffer eller spesialavtaler

Avregning av:

 • Transportør linjetrafikk
 • Transportør innhenting
 • Transportør distribusjon
 • Ekspeditør
 • Agenter
 • Rederi
 • Fakturering elektronisk og/eller papir

Automatisk bokføring av:

 • Fakturering
 • Alle avregningsrutiner
 • Detaljnivå brukerbestemt
 • Avvikshåndtering
 • Rapporteringsverktøy