Driftsmeldinger: Det er for tiden ingen kjente problemer med våre tjenester.

Axia transportstyringssystem (TMS)

Axia transportstyringssystem for optimalisering dekker de administrative funksjonene for større transportører/transportsystemer for sjø og land. Systemet inneholder løsninger for oppdragsbehandling, fraktdokumenter, kundeavtaler, turbehandling, ruteplanlegging, fakturering, avregning av alle berørte parter, bilkommunikasjon og så videre.

tms-lastebil

Axia transportstyringssystem er utviklet på to plattformer, IBM iSeries og en internettbasert versjon basert på .net og Oracle. Axia TMS understøtter forretningsprosessene i dag og i fremtiden og fokuserer på bedre oversikt og kontroll knyttet opp til de ulike nivåer i bedriftens verdikjede.

I mer enn 20 år har Axia utviklet systemer for transportbransjen. Store norske aktører slik som Bring, Norlines og DHL benytter i dag våre systemer.

Økt inntjening

  • Øke leveringspresisjon gjennom bedre kontroll
  • Muliggjøre personlig service gjennom bedre oversikt
  • Muliggjøre større bredde av tjenestetilbud
  • Øke kundetilfredshet og kundelojalitet

Reduserte kostnader

  • Forenkle og automatisere kompliserte og manuelle arbeidsprosesser
  • Øke effektivitet ved å benytte selvbetjening via portaler
  • Forenkle integrasjon mot partnere