Driftsmeldinger: Det er for tiden ingen kjente problemer med våre tjenester.

Axia Katastrofeplanlegging (iWin)

iWin Solutions AS har som formål å levere rimelige og funksjonelle løsninger for å gjenopprette brukerens forretningskritiske applikasjoner etter et havari. Mange bedrifter er i dag dårlig sikret eller deres eksisterende løsninger ikke er tilstrekkelig testet.

Illustrasjon

Et havari medfører et driftsavbrudd som det i følge Gartner Group vil være vanskelig, eller i de fleste tilfeller umulig å overleve på sikt. iWin Solutions AS gir sine kunder denne sikkerheten til å kunne gjenopprette drift og produksjon innen kort tid.

Det unike er at vi gjennom våre produkter tilbyr denne tjenesten til alle miljøer, og særskilt de brukene som benytter både IBM- og windows-servere i et interaktivt miljø.

Hurwitz Gruppen mener at dersom en bedrift er uten datasystem i en uke vil 43% av disse aldri åpne igjen og 29% av de andre bedriftene opphører innen to år.

Gartner Group sier at 93% av alle bedrifter som opplever et signifikant datatap er ute av business innen fem år.

Ta kontakt med oss i iWin for en uforpliktende gjennomgang av mulighetene for sikkerhetskopiering ut av huset, og gjenoppretting etter katastrofe for din bedrift.