Driftsmeldinger: Det er for tiden ingen kjente problemer med våre tjenester.

Ved fjerndrift kan vi gjøre:

Periodisk vedlikehold

Periodisk vedlikehold er arbeidsoppgaver som gjøres ved jevne mellomrom for at it-løsningen skal holde seg like god hele tiden. Det legges inn rettelser og forbedringer av programvare, rydder og sletter data som ikke skal være på løsningen. Utbedrer feil som måtte oppstå.

Oppgraderinger

Legger inn nye versjoner av eksisterende programvare. Dette gjøres for å opprettholde sikkerhet og funksjonsdyktigheten på it-løsningen.

Overvåking

Hele it-løsningen må holdes et våkent øye med. Maskinvare og applikasjoner virker ikke av seg selv til enhver tid, så det er viktig å overvåke maskiner, applikasjoner og prosesser underveis, for å kunne reparere og varsle så fort som mulig – om noe skulle skje.

Sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering er viktig, og alle vet at det bør gjøres. I et driftsmiljø er dette en prioritert oppgave, og Axias kunder er trygge på at den oppgaven er tatt vare på av kyndige konsulenter. Sikkerhetskopiene blir lagret trygt, og testet for korrekt innhold.

Helpdesk

Axia har en lokal helpdeskfunksjon som er bemannet med høyt kvalifiserte medarbeidere. Du får et raskt svar, og en samtalepartner som kjenner til kundens situasjon og it-miljø.

Dokumentasjon

Hvis man skal gjør endringer, eller at noe skal gjøres etter en viss tid, så er det viktig at alt tidligere arbeide er godt dokumentert. Det er Axias jobb å holde rede på for sine driftskunder.